Betaling

TARIEF

Kosten van de behandeling
Sinds 2016 sluit ik geen contracten meer af met de zorgverzekeraars,
omdat ik wil werken zonder de beperkende regels van de zorgverzekeraars. Dit geeft mij de vrijheid om optimale zorg te bieden aan mijn cliënten. Het gevolg hiervan is dat de nota voor de behandeling niet wordt vergoed door uw verzekeraar.

Er kunnen meerdere redenen zijn dat u ervoor kiest om de behandeling zelf te betalen. Bijvoorbeeld omdat u behandeling wilt voor klachten die niet worden vergoed uit de Basis GGZ, of omdat u om privacy redenen niet wilt dat een DSM V diagnose geregistreerd wordt en dat uw gegevens doorgegeven worden aan zorgverzekeraars en aan landelijke benchmarking.
Enkele voorbeelden van klachten die niet worden vergoed vanuit de verzekerde GGZ-zorg, zijn overspannenheid/burn-out, werk- en relatieproblematiek, verwerkingsproblemen, eenzaamheid, onzekerheid, piekerklachten.

Voor onverzekerde zorg is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Mijn tarief is € 92,- per sessie.
Mocht de hoogte van het tarief een probleem zijn, dan is een aangepast tarief zeker bespreekbaar.