Mindfulness

Wat is mindfulness

Mindfulness is een vorm van aandachtstraining. Het doel is het ontwikkelen van een andere houding tegenover (psychische) problemen.
Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren op wat er op dat moment in jezelf of je omgeving gebeurt. Op die manier kan er ruimte komen voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen.

Mindfulness heeft twee kanten. De eerste is het trainen van de aandacht. De aandacht wordt gericht op het herkennen van de lichamelijke reacties en gedachtes op dat moment.
Het tweede aspect is een open, nieuwsgierige, niet oordelende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen.

Door de toepassing van mindfulness kan men oude, ingesleten en automatische gewoonten leren herkennen als ze zich voordoen en de aandacht leren richten op de emotionele lading bij die gewoonte. Door een accepterende houding ontstaat er afstand naar je denken en voelen. Door deze afstand ontstaat er ruimte in je bewustzijn en meer vrijheid om te kiezen voor een andere reactie.

Kernbegrippen bij mindfulness:

–  Open houding
–  Mildheid, niet veroordelen
–  Acceptatie
–  Loslaten
–  Vertrouwen
–  Geduld